Drobečková navigace

E-shop > Tipy, návody > Rejstřík pojmů

Rejstřík pojmů

barvitost, kolorit vlny /color/

Používá se technické označení  jako bílá,  lesklá, bezvýrazná a černá.

cívka /bobbin/

1. Součást kolovratu, pomocí vřetena se na ní navíjí upředená příze.

2. Slouží pro navinutí útkové nitě při tkaní pomocí člunku.

člunek /shuttle/

Používá se ke tkaní tenkými nitěmi, urychluje tkaní. Navíječkou se navine na cívku útková nit, vloží se do člunku, který má tvar lodičky a člunek se během tkaní  posílá ručně nebo mechanicky pomocí pružiny prošlupem tam a zpět.

Čm

Údaj Čm říká, kolik přaden o délce 1000 m váží 1 kg, číslo za lomítkem vyjadřuje, z kolika jednoduchých přízí je příze seskaná.

dostava

Určuje počet osnovních a útkových nití na určitou vzdálenost.

DPI /dents per inch/ EPI /ends per inch, sett/

Určuje kolik otvorů je v paprsku na jeden inch, tedy anglickou délkovou míru. Například DPI 10 /10 otvorů na 1 inch/ říká, že na 1 cm délky paprsku jsou 4 otvory pro osnovní nitě, paprsek s DPI 16 udává, že na 10 cm je k dispozici 64 otvorů. Paprsek s DPI 10 umožňuje utkat tkaninu s hustotou 10 EPI, pokud do každého otvoru přijde pouze jedna nit, pokud by to každého otvoru přišly 2 nitě, měla by tkanina hustotu 20 EPI.. 

graf /draft/

Grafické vyjádření návodu, úvazu a pořadí zvedání listů při tkaní vzoru.

háček /hook/

Je určený na provlékání osnovních nití paprskem a nitěnkami.

kolovrat /spinning wheel/

Zařízení sloužící k ručnímu předení textilních vláken, pohání se šlapáním pedálu, který roztáčí kolo a to převodem otáčí vřetenem a cívkou.

list /shaft, harness/

Listy jsou rámy, na kterých jsou zavěšeny nitěnky, kterými procházejí osnovní nitě. Při zvednutí jednoho listu se zvednou osnovní nitě, které jsou do nitěnek zavedeny a oproti ostatním nitím zavedeným do ostatních listů v klidovém stavu vytvoří mezeru, tzv. prošlup, kterým se protahuje tkací jehla s útkovou nití. Čtyřlistový stav znamená, že máme k dispozici čtyři oddělené soustavy osnovních nití pro vytváření vzoru.

mikron, mic  /micron/

Jedna miliontina metru, jednotka míry, kterou se vyjadřuje průměr textilního vlákna, převážná většina ovčí vlny má průměr v rozmezí 18 - 40 mic..Nejkvalitnější vlna obecně označovaná jako merino má průměr vlákna v rozmezí 18 - 24 mic, vlákno s průměrem 25 - 32 mic má vlna obecně označovaná jako shetlandská, která je určená na  pleteniny a  pokrývky, vlákno 33 - 40 mic má vlna určená pro tkaní koberců. Australští chovatelé vyšlechtili ovce, jejichž vlákno má dokonce jenom 13 mic. Lesklá vlákna jako kašmír nebo velbloudí srst má průměr vlákna 14 - 20 mic, vlna angorských králíků 8 - 15 mic.

navíječka cívek /bobbin winder/

Slouží k navíjení cívek do člunku.

navíjení osnovy /warping/

Příprava příze pro navinutí na osnovní válec, obvykle za použití osnovního rámu..

návin

Délka příze v klubku vyjádřená v metrech.

návod /threading/

Rozvrh určující do které nitěnky na kterém listu a v jakém pořadí bude patřit jednotlivá osnovní nit. Může být pravidelný, /hladký, lomený, hrotový/ nepravidelný, fantazijní nebo v delších blocích.

nitěnky /heddles/

Jsou upevněny na listech, mají otvor do kterého zavádíme osnovní nit, která odtud pokračuje do paprsku. Jejich množství na listu je různé, závisí to na využití jednotlivých listů ve vzoru. Jsou nejčastěji textilní nebo drátěné, v případě pevného stavu /rigid heddle/ jsou součástí listu/paprsku.

omak /handle/

Popisuje subjektivní pocit při hodnocení vlny, její hebkost, vlnitost, hrubost. Jako hebká je označovaná pouze nejlepší vlna určena k předení.

osnova /warp/

Příze natažená mezi osnovním a zbožovým válcem, procházející nitěnkami a paprskem, tedy podélná soustava nití.

osnovní válec /warp beam/

Válec vzdálenější od tkalce, ze kterého se při tkaní odvíjejí osnovní nitě .

osnovní válec přídavný /supplementary beam/

Přidává se na stav za osnovní válec, umožňuje navinutí osnovy současně na dva osnovní válce, to je výhodné pokud na osnovu použijeme přízi z různě pružného materiálu, protože ten by při navinutí na jeden válec dělal problémy.

paprsek /reed/

Dvě souběžné kovové tyčky které jsou spolu spojeny ocelovými pásky, mezi nimiž procházejí osnovní nitě. Vzdálenost mezi pásky je vyjádřena hodnotou DPI. 

pedál /treadle/

pedál pro nožní ovládání listů, ke kterému je přivázán jeden nebo více listů, sešlápnutím pedálu se zvedne příslušný list nebo listy.

pevný stav /rigid heddle/

Jednoduchý stolní tkalcovský stav s pevným listem, který plní funkci paprsku, umožňující tkaní základní plátnové vazby a s použitím některých speciálních postupů i složitější tkaní. Bývá široký 60 až 80 cm. 

poloviční smyčka

Slouží k definitivnímu uvázání osnovních nití k tyčce zbožového válce.

prohoz /pick, shot/

Jedno protáhnutí útkové niti skrze prošlup.

prošlup /shed/

Prostor mezi nitěmi osnovy, který vznikne zvednutím jednoho nebo více listů, tímto prostorem se při tkaní protahuje útková nit.

přitloukání /beat/

Činnost při které paprskem přirazíme /přitlučeme/ paprskem nebo speciálním přitloukadlem útkovou nit k již utkané tkanině .

příze /yarn/

Materiál určený ke tkaní, bývá nejčastěji rostlinného nebo živočišného původu.

rejkán - rozřaďovač /raddle/

Tyčka s kolíky umožňující rozdělení osnovních nití do svazků a usnadňující tak zavádění osnovy.

setkávka /shrinkage/

Rozdíl mezi předpokládanou šířkou a délkou tkaniny tak, jak jsme ji spočítali podle délky osnovy a DPI paprsku, a její skutečnou velikostí po sejmutí ze stavu poté, co poleví napětí v osnovních a útkových nitích. Vyjadřuje se v procentech. Obvykle se tkanina asi o 8-10 procent zúží a o cca 10 % zkrátí.

skaní /twist/

Zkroucení dvou či více jednoduchých nití v opačném zákrutu než je zákrut nití.

snovací kolik

Slouží pro přípravu kratší a užší osnovy tím, že se mezi ním a tyčkou zbožového válce, umístěnou za paprskem, navíjí příze.

snovací rám /warping frame/

Usnadňuje přípravu delší a širší osnovy, mezi kolíky rámu se vede cikcak příze, takže není třeba běhat na dlouhé vzdálenosti mezi stavem a snovacím kolíkem, ze snovacího rámu příze pokračuje skrze paprsek k tyčce u zbožového válce.

spotřeba /usage/

Kalkulace množství, hlavně délky příze, kterou bude třeba na navinutí osnovy a na útek.

střída vazby

Opakování provázání určitého počtu osnovních a útkových nití jedním způsobem.

„tension box“

Používá se pro navíjení osnovy z cívkového stojanu. Je to krabice, kterou procházejí osnovní nitě od cívkového stojanu k osnovnímu válci. V krabici jsou kolíky, okolo kterých nitě procházejí, tím se jejich průchod zpomalí a vyrovná se jejich napětí.

Tex

Údaj Tex na adjustačních páskách přízí říká, kolik gramů váží příze o délce 1000 m.

tkací jehla

Navíjí se na ní útková nit a její pomocí se protahuje prošlupem. Bývá z hlazeného dřeva, různé šíře a délky,

tkalcovský kříž /warping lease/

Jeden ze způsobů navíjení osnovy.

tkalcovský stav /weaving loom/

Tkalcovský stav se dvěma a více listy, které jsou ovládány ručně nebo pomocí nožních pedálů. Listy se mohou při tkaní zvedat /rising shed/ nebo klesat /sinking shed/. Čím větší počet listů stav má, tím více vzorů je možné tkát. Bývá široký 60 až 80 cm.

tkanina /fabric/

způsob provázání osnovních a útkových nití v určité vazbě.

tyčky

Přivazují se k osnovnímu a zbožovému válci, k nim jsou přivázány konce osnovních nití.

útek /weft/

Příze, která při tkaní prochází prošlupem mezi osnovními nitěmi, tedy příčná soustava nití.

úvaz /tie-up/

Pro ovládání zvedání listů pomocí nožního pedálu propojíme jednotlivé listy a pedály vodícími šňůrami, grafické rozvržení toho, který list je spojen se kterým pedálem je zakresleno v úvazu.

uzel dvojitý

Slouží k prozatímnímu uvázání osnovy k tyčce, neuvolňuje se a lze ho snadno rozvázat.

uzel perský

Uzel sloužící k uvazování příze k osnově při tkaní tapisérií

uzel tkalcovský

Slouží k navazování příze v osnově nebo útku, je plochý a pevný.

vazba /weave/

Způsob provázání osnovních a útkových nití.

vazební bod

Označuje, zda v místě překřížení příze v tkanině je navrchu osnovní nebo útková nit. Podle toho která nit je navrchu, jde o osnovní nebo útkový varební bod.

vřetánko /spindle/

Tyčka s přeslenem sloužící k ručnímu předení textilních vláken.

vřeteno /spindle/

Součást kolovratu, na kterém je nasazena cívka, otáčením vřetene se vlákna zkrucují a navíjejí na cívku.

zákrut příze /spin/

Když podržíme přízi tak, aby visela dolů, je vidět šikmý směr vláken, ze kterých je upředena. Pokud vlákna směřují zleva dolů vpravo, má příze zákrut S, pokud směřují zprava dolů vlevo, má zákrut Z. Při vícenásobném skaní může mít příze zákrut SZ nebo ZS, první písmeno označuje směr posledního skaní, druhé písmeno směr prvního skaní. Úhel zákrutu, tedy úhel mezi směrem vláken a nití vypovídá o intenzitě zákrutu.

zatkávka /selvedge, selvage/

Pruh tkaniny na začátku tkaní, který srovná útkové a osnovní nitě a zajistí, že se útkové nitě „nerozjedou“ při sejmutí tkaniny ze stavu.

zavádění osnovy /threading/

Provlékání osnovních nití od osnovního válce skrz nitěnky a paprsek ke zbožovému válci.

zbožový válec /cloth beam/

Válec který je při tkaní nejblíže tkalci, na něj se navíjí utkaná tkanina.

zdvih, zvedání /treadling/

Pořadí, ve kterém zvedáme při tkaní vzoru jednotlivé listy.

zrcadlový vzor

Takový, který se na tkanině opakuje nejprve v daném a pak v opačném pořadí -ABCCBA.

Změna velikosti písma

Snížili jsme ceny jehel na plstění a přidali pár nových druhů!

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Cizí měny

  • Koruna česká
  • Euro