Drobečková navigace

E-shop > Tkaní > na tkalcovském stavu > Problémy a jejich řešení

Problémy a jejich řešení

 

Uvádím zde svoje řešení problémů, na které jsem při tkaní narazila. Neznám všechny možné problémy a všechna vhodná řešení a ráda uveřejním zkušenosti čtenářů, pokud se o ně budou chtít na stránkách podělit.
Osnovní nitě
Nejsou stejnoměrně napjaté

K tomu dojde nesprávným navinutím osnovy na osnovní válec /a kdo za to může, ten kdo navíjel nebo ten kdo držel osnovu?/. Důvodů může být několik


prokládání osnovy příliš úzkým papírem, takže se krajní nitě svezou a jsou ve výsledku kratší než středové


při navíjení osnovy neměly osnovní nitě stejné napětí


při uvazování osnovních nití ke zbožovému válci jsme nepohlídali stejné napětí

Pokud to zjistíme než jsme začali tkát, můžeme se pokusit na zbožovém válci opravit uvázání osnovy. Jestliže tkáme na jedné osnově více kousků, je lepší po dotkání prvního jej ze stavu sejmout a osnovu znovu uvázat ke zbožovému válci a vyrovnat napětí, dojde tak ale ke ztrátě části osnovních nití. Mohlo také dojít k ucpání otvoru v nitěnce vlákny příze, to se stává zejména tehdy, jestliže je osnova z chlupaté příze, otvor v nitěnce se se stane neprůchodný a nit se nadměrně napíná.

Některé osnovní nitě se nezvedají podle návodu

Zkontrolujeme zda jsou osnovní nitě protaženy správnou nitěnkou a správným otvorem v paprsku. Při hustější osnově z chlupaté příze se někdy sousední osnovní nitě za sebe zachytí vlákny a na zvednutí listu nereagují, tehdy pomůže prohrábnutí osnovy prsty a rozvolnění vláken. Zvedání celého listu může také brzdit táhlo nožního pedálu
Okraje
Nerovný okraj

Pokud je nerovný u zbožového válce, znamená to, že jsme buď zapomněli dát na začátku tkaní do osnovy proužek papíru, abychom o něj vyrovnali první útkové nitě nebo jsme nedostatečně stloukali první řady zatkávky. Pokud zjistíme po sundání tkaniny ze stavu že je nerovný horní okraj, měli jsme zřejmě nestejnoměrně napjatou osnovu. Náprava je možná pouze u menších nerovností, blíže je to popsané níže v části Tkanina není pravidelná.


Okraj se zužuje

Znamená to, že je útek více napnutý než by měl, došlo k tomu nejspíš tím, že


útkovou nit jsme při protahování prošlupem málo navolnili


paprsek přiráží útkovou nit pouze na okrajích a uprostřed zůstává útek volný, to se stane, je-li osnova na krajích více napnutá než uprostřed
Okraj se rozšiřuje

Útek je málo napnutý


je třeba útkovou nit méně navolnit


paprsek přiráží útkovou nit pouze uprostřed a okraje jsou volné a vlní se, to se stane, je-li osnova uprostřed napnutá více než na okrajích
Útková nit neobtáčí krajní osnovní niť vůbec nebo při některém obratu

To může být způsobeno tím, že není krajní niť provlečena nitěnkou. Hlavně se to stane při tkaní vzorů, pokud je krajní osnovní niť zavedena do listu. který je podle rozpisu vždy mimo dosah útkové nitě při obracení. U složitějšího vzoru musíme tedy vyzkoušet při jaké poloze listů začít se tkaním a zda v této fází jít zleva doprava nebo naopak. Pokud to budeme ignorovat, můžeme po utkání několika řad vzoru zjistit, že se jedna nebo obě krajní nitě tkaní vůbec neúčastní nebo že ne ve všech případech obchází útková nit krajní osnovní nit, pokud by to bylo často, bude okraj málo pevný a to může dělat další problémy. Co s tím ?


začneme v jiné fázi polohy listů


změníme směr vedení útku zleva na zprava


krajní osnovní nit pokaždé stlačíme nebo nadzvedneme a útek tudy protáhneme, to je ale hodně pracné


můžeme přidat další list, do kterého jsou zavedeme pouze krajní osnovní nitě, čímž docílíme pravidelného vázání
Napojování nitě

· Pokud dojde na tkací jehle útková nit, máme možnost napojit další několik způsoby


pokud budeme okraje tkaniny později sešívat nebo jinak upravovat nebo pokud tkáme řídkou tkaninu, je vhodnější nechat na kraji zbytek nitě a začít novým útkem, konce nití se později schovají do okraje, stejně postupujeme, pokud najdeme v přízi uzlík, který by uprostřed tkaniny vadil


niť utrhneme nebo šikmo sestříhneme a k ní přiložíme stejně upravený konec nové niti – zeslabené konce k sobě snadno při přiražení paprsku přilehnou a jsou méně nápadné, volné konce po skončení ustřihneme


nitě svážeme tkalcovským uzlem a po skončení tkaní konce nití zatáhneme do rubu

· Jestliže se přetrhne osnovní niť


můžeme se pokusit osnovní nit svázat tkalcovským uzlem, ale při správně napjaté osnově nám na to bude chybět rezerva, chybějící část je možné přemostit dalším kouskem nitě a oba uzlíky potom zatáhnout do rubu


dotkáme do místa, které je několik centimetrů nad koncem přetržené osnovní nití, jehlou provlékneme podle vzoru konce osnovní nitě od zbožového i od osnovního válce a tkáme opatrně dál, při konečné úpravě konce nití svážeme, pokud je tkanina dostatečně hustá, není to někdy nutné


pokud tkáme kratší výrobky, je možné při závěrečných úpravách konce osnovních nití vytáhnout a znovu provléknout neporušenou osnovní niť
Vady tkaniny
Tkanina není stejnoměrně hustá

Přitloukali jsme útek paprskem nestejnoměrně, různou silou, proto je tkanina místy hustší. Stejnoměrného vzhledu dosáhneme delší praxí, začátečník musí přitloukání věnovat větší pozornost. Menší nepravidelnosti odstraníme takto :


někdy pomůže, když tkaninu uchopíme za kraje a vytáhneme do strany, napneme tak útkové nitě a ty se trochu srovnají


pokud je větší mezera jen několik řad zpátky, je možné se vrátit a volnější útek více přitlouci


můžeme vzít silnější tupou jehlu a pokusit se útkové nitě posunout do správné polohy, je to dost pracné a můžete se dostat do situace typu „furt to řežu a furt je to krátký“


při tkaní keprového vzoru, což je plastický vzor, který ubíhá šikmo nahoru, se mi osvědčilo během tkaní vzít tupý hrot třeba od pletacího drátu a přejet šikmo podél vyvýšené části, vzor se přímo zázračně srovná, je ovšem třeba projet postupně všechny pruhy a po nějaké době postup zase opakovat.
Tkanina nemá žádaný tvar

Tkali jsme obdélník a po sejmutí ze stavu nám na stole leží jakýsi lichoběžník. Tato chyba vznikne, pokud jsme ignorovali nestejnoměrné napětí osnovních nití a doufali, že se to nakonec "nějak" srovná. Pokud jsou okraje rovnoběžné, můžeme se pokusit vyrovnat tupou jehlou útkové nitě do roviny, pokud to nepůjde, zvážíme věnování výrobku našemu domácímu mazlíčkovi do pelíšku.
Chyby ve vzoru

Pokud jsme chybu ve vzoru odhalili během tkaní včas, můžeme ji opravit tím, že se vrátíme nazpátek, tedy „vypáráme“ část až k chybě, opravíme jí a pokračujeme ve tkaní dál. Rady které zde uvádím jsou určeny pro situace, kdy jsme již tkaninu sundali ze stavu nebo jsme tak daleko od chyby, že vrátit se zpět při zachování zdravého rozumu již nepřichází do úvahy.


pokud jsme při tkaní vzoru jeden krok vynechali nebo naopak udělali dvakrát, je možné si v některých případech pomoci tím, že nadbytečnou nit uprostřed přestřihneme a opatrně vytáhneme a volné konce zapošijeme nebo naopak jednu nit přidáme tak, že jí jehlou protáhneme osnovou, to je možné pokud vzor není moc složitý a je předpoklad, že okolní nitě se změně přizpůsobí a nevznikne extrémně hustá nebo řídká část


pokud se stane, že při tkaní tkací jehla vynechá některou osnovní nit, je možné zakrýt chybu tím, že kousek niti ze stejného materiálu jako je osnovní nebo útková nit protáhneme správným způsobem tkaninou a konce zatáhneme do rubu.

Změna velikosti písma

Snížili jsme ceny jehel na plstění a přidali pár nových druhů!

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Cizí měny

  • Koruna česká
  • Euro