Drobečková navigace

E-shop > Tkaní > na tkalcovském stavu > Příprava tkaní

Příprava tkaní

Výpočet spotřeby

Kolik příze budeme potřebovat ? To záleží na počtu a délce osnovních nití a hustotě útku. Musíme také zohlednit setkávku a uzlíky v přadenu. Podle svých zkušeností jsem sestavila pro přibližný výpočet spotřeby tabulku A, pro srovnání přidávám tabulku B, kterou vytvořila a okomentovala zkušená tkadlena Tereza Havrdová.

Navinutí osnovy


Existuje určitě více způsobů, jak osnovu pro tkaní připravit, Já jsem vyzkoušela jednak postup podle výrobce mého tkalcovského stavu, firmy Ashford, který jsem nakonec modifikovala pro své potřeby, a pak pomocí tkalcovského kříže, který je zřejmě běžnější v Čechách, mně ale přišel pro mé potřeby zbytečně složitý. Poslední způsob navíjení osnovy z cívek jsem sama nevyzkoušela, pouze jsem ho viděla na internetových stránkách, ten bude vhodný hlavně pro hodně dlouhé osnovy.

Zavedení osnovy do nitěnek a paprsku


Po navinutí osnovy je třeba zavést jednotlivé osnovní nitě do nitěnek a do paprsku. Postupujeme přitom podle návodu, čímž není myšlen návod od výrobce, ale rozvrh do které nitěnky na kterém listu a v jakém pořadí bude jednotlivá osnovní nit patřit. Podrobně je postup zavádění popsán v části Zavedení osnovy.

Zvedání listů a úvazy pro nožní ovládání

Vzor vytváříme nejenom pořadím, v jakém jsou osnovní nitě zavedeny do jednotlivých listů, tedy návodem, ale také pořadím, ve které jsou listy zvedané, tedy jejich zdvihem. Pořadí zdvihů může být pravidelné i nepravidelné. Máme-li tedy například návod číselně vyjádřený 123412341234, vznikne jiný vzor jestliže budeme zvedat listy v pořadí 1-2-3-4-1-2-3-4 nebo 1-3-2-4-1-3-2-4 nebo střídavě dvojice listů 13-24-13-24 nebo dokonce 123-234-341-412. Abychom nemuseli při složitějších vzorech spoléhat pouze na paměť, znázorníme si pořadí zdvihů na grafu návodu a zvedání listů.

Aby to nebylo takové jednoduché, je tu ještě možnost ovládat zvedání listů nohama za pomoci pedálů. To má výhodu v tom, že na jeden pedál je možné uvázat více listů a nemusíme řešit, kterou kombinaci listů zvednout, ale pouze který pedál sešlápnout. To, ke kterému pedálu bude uvázaný který nebo které listy a v jakém pořadí se budou pedály sešlapávat, bývá to vyznačeno na grafu úvazu.

Je to docela slušný matematický výkon vytvořit návod a pořadí zdvihů tak, aby odpovídalo zamýšlenému vzoru. Existují počítačové programy, které buď zobrazí, jaký vzor vznikne při daném návodu a pořadí zvedání listů nebo při kreslení vzoru samy vypočtou návod, zvedání listů a úvazy. Umí také zobrazit změny vzhledu tkaniny při různém rozložení barev příze a její síly a také ukáže, jak bude navrhovaný vzor tkaniny vypadat z rubové strany. Freeware verze neumožňují vytvořené grafy uložit a vytisknout, pro jednotlivou inspiraci však postačí. Příkladem takového programu je Fiberworks PCW 4.1, verze Bronze nebo Silver.

Navinutí tkací jehly


Způsob navíjení příze na tkací jehlu může být dvojí, já používám takový, kdy navíjím přízi do osmičky nejprve z jedné strany jehly a poté z druhé. Jehla takto navinutá při tkaní lépe prochází prošlupem, protože je plošší než při navíjení druhým způsobem, kdy se příze navíjí do „o“ jenom do středu jehly,.

Při navíjení můžeme navíjet jednu nebo více přízí současně. Navíjení více přízí se využije při melírování. Odlišný barevný efekt také vznikne, pokud melírovanou přízi navíjíme dvojitě a začneme ze stejného konce dvou klubíček, a když ji navíjíme z jednoho klubíčka z obou konců.

 

Změna velikosti písma

Snížili jsme ceny jehel na plstění a přidali pár nových druhů!

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Cizí měny

  • Koruna česká
  • Euro