Drobečková navigace

E-shop > Tipy, návody > Rejstřík pojmů > Příprava osnovy

Příprava osnovy

Způsoby navíjení osnovy na stav

Navíjení osnovy s použitím návodu výrobce stavu Ashford

 • Nejprve upevníme paprsek ke zbožovému válci, mně se osvědčily smyčky z gumiček, každá po jedné straně paprsku, kterou vedu přes zbožový válec ke šroubům stojanu, o které je zachytím

 • zvedneme listy a nitěnky shrneme na jednu stranu

 • vedle paprsku položíme snovací rám a jeho polohu fixujeme ke stavu provázky nebo dalšími gumičkami

 • k paprsku zezadu podle návodu přichytíme tyčku, mně se osvědčilo pouze tyčku přidržet a poté, co na ní navléknu první očko budoucí osnovní nitě, není již třeba tyčku držet, protože jí osnovní nit sama přidržuje k paprsku

 • na snovací rám postupně navíjíme přízi v potřebné délce a od snovacího rámu ji skrze otvor paprsku pomocí háčku provlékáme na tyčku tak, že očko přetáhneme přes její konec. /Vždy provlékáme ob jeden otvor, protože tudy prochází dvojitá nit, kdybychom nyní zaváděli přízi do každého otvoru paprsku, získali bychom osnovu dvojnásobné šíře./

 • Když navlečeme potřebné množství osnovních nití, zafixujeme tyčku na okrajích paprsku tak, aby poté, co povolí napětí příze po uvolnění snovadla nevypadla,

 • na několika místech snovadla svážeme nitkou navinutou přízi a potom z příze uděláme rukou řetěz, takže se zkrátí a lépe se s ní manipuluje při navíjení na osnovní válec, jiná možnost je smotat osnovu do klubíčka, tím se snáze udrží stejnoměrné napětí nití,

 • tyčku s očky osnovních nití za paprskem opatrně uvolníme a pomalým tahem jí přitáhneme k osnovnímu válci a na několika místech ji k osnovnímu válci přivážeme.

 • Teď bude třeba zavolat pomocníka, další fáze bývá zkouškou vztahu, protože obě strany si budou myslet, že ten druhý jim to kazí,

 • pomocník sedí u zbožového válce a drží v obou rukou nitě osnovy ve vzdálenosti asi 25 cm od paprsku tak, aby byly rovnoměrně napnuté a my je mohli z druhé strany na osnovní válec přízi plynule navíjet, /pokud nemáme pomocníka, může pomoci rozdělit osnovní nitě na dva až tři prameny a přivázat je k PET lahvím naplněným vodou/

 • pomalu navíjíme osnovu na osnovní válec a přitom nitě prokládáme papírem tak, aby na sobě neležely osnovní nitě z různých otoček a nezařezávaly se do spodních vrstev, což by mohlo způsobit v budoucnu problémy při odvíjení osnovy tím, že by se do sebe mohla zamotat vlákna nebo by byla příze navinuta nestejnoměrně a některé osnovní nitě by byly volné,

 • přitom stále kontrolujeme, zda pomocník drží všechny nitě stejnoměrně napjaté,  dáváme mu pokyny, co je třeba změnit a ignorujeme jeho hlášky, že on to přece drží stejně a že to lépe nejde /není to jednoduché, zkuste si to s ním někdy vyměnit/

 • Když je navinuta téměř celá osnova, na konci ponecháme u zbožového válce volných cca 30 cm,

 • u osnovního válce přelepíme nitě na rámu lepící páskou, abychom si zachovali pořadí nití pro provlékání paprskem, dovolíme pomocníkovi, aby osnovu pustil z rukou a usmíříme si ho

 • nakonec všechny nitě vytáhneme z paprsku /bude třeba je přitom rozstřihnout/ a podle toho jaké máme ovládání listů, uvážeme vodící šňůry jednotlivých listů podle rozkresu  úvazu k pedálům nebo ručním pákám.

 

Navíjení osnovy pomocí tkalcovského kříže

 

Popíšu tady pouze základy, sama s ním zkušenosti nemám, stejně jako s dalším způsobem, navíjením osnovy z cívek.

 

 • Při navíjení osnovy na snovací rám dodržujeme mezi 2. a 3. kolíkem rámu  překřížení nití tak, aby vznikl osnovní kříž, ten se po určitém počtu nití oddělí pomocnou nití, předtím než sundáme osnovu z rámu, je třeba převázat smyčku u kříže pomocnou nití a pomocnou nit dát ještě na několik dalších míst osnovy, smyčku u tkalcovského kříže navlékneme na tyčku, kterou přivážeme k zadnímu osnovnímu válci

 • další dvě tyčky na jedné straně svážeme k sobě na vzdálenost cca 2 cm a obě provlékneme okolo kříže tak, aby zůstal uvnitř, volné konce tyček spojíme a tyčky zavěsíme na listový rám, aby svojí váhou netáhly osnovu dolů,

 • vyndáme ze stavu paprsek a nahradíme ho rejkánem /rozřaďovačem/ a znehybníme ho,  do mezer rejkánu rozdělíme skupiny osnovních nití a rejkán zajistíme proti vysmeknutí nití trámkem nebo ovázáním kolíčků.

 

 • Pomalu navíjíme osnovu na zadní válec a prokládáme ji papírem, aby se nitě nezařezávaly do spodních nití,

 • když je téměř celá osnova navinuta, vyjmeme osnovní nitě z rejkánu a nahradíme rejkán paprskem,

 • nitě jednotlivě provlékáme podle osnovního plánu nitěnkou a paprskem, kříž pomáhá dodržovat správné pořadí nití

 • svázané tyčky u tkalcovského kříže je možné odstranit. mohou se ale ponechat a použít k přivázání dalších osnovních nití, aby se nemusela znovu zavádět osnova.

 

Navíjení osnovy z cívek

 

 • podle počtu potřebných osnovních nití se navinou nitě na cívky, které se umístí do cívkového stojanu, z cívek umístěných ve stojanu jdou nitě do tzv. „tension box“, česky bychom mohli říct „brzdící krabice“ a odtud pokračují k osnovnímu válci, „tension box“ udrží nitě ve správném pořadí a dá jim potřebné napětí, při navíjení osnovy musí být cívkový stojan, „tension box“ a osnovní válec v jedné rovině

 • na osnovní válec navineme postupně osnovu tak, že postupně na jednotlivé části válce navíjíme nitě stejným počtem otáček /to pokud máme menší množství cívek a navíjíme na etapy/

Změna velikosti písma

Snížili jsme ceny jehel na plstění a přidali pár nových druhů!

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Cizí měny

 • Koruna česká
 • Euro