Drobečková navigace

E-shop > Tipy, návody > Rejstřík pojmů > Grafy pro návod, zvedání a úvazy

Grafy pro návod, zvedání a úvazy

Čtení grafů

Pro příklad uvedu grafické znázornění nejjednoduššího vzoru – plátna - pro čtyřlistový stav. Oba grafy zobrazují stejný vzor, levý graf ukazuje ruční ovládání listů, pravý úvazy listů na pedály ovládané nohama.

   
graf pro plátno graf pro plátno s úvazem

Vodorovná část

U obou grafů se čte vodorovná část stejně, určuje navedení osnovních nití do nitěnek a listů a čte se zprava doleva. Zápis v tomto případě říká, že první osnovní nit zprava se navede do první nitěnky prvního listu, druhá do první nitěnky druhého listu, třetí do první nitěnky třetího listu…. pátá nit do druhé nitěnky prvního listu atd.

Svislá část

Ta u levého grafu určuje, které listy zvedneme než protáhneme útek jedním směrem a čte se seshora dolů a zleva doprava za předpokladu že je první list ovládaný první pákou zleva. V daném případě říká, že nejprve zvedneme první a třetí list a prošlupem protáhneme útkovou nit na jednu stranu, pak je spustíme, zvedneme druhý a čtvrtý list a protáhneme útkovou nit na druhou stranu, pak je spustíme, potom zvedneme první a třetí list a prošlupem protáhneme útkovou nit na první stranu.....

U pravého grafu je nutné číst svislou část spolu se čtvercem v pravé horní části. Ten určuje, který list je přivázán ke kterému pedálu, v daném případě zezdola a zleva říká, že k prvnímu pedálu je uvázán první a třetí list a ke druhému pedálu druhý a čtvrtý list, třetí a čtvrtý pedál nemá úvazy. Dolní svislá část pak určuje, který pedál sešlápneme než protáhneme útek jedním směrem a čte se seshora dolů a zleva doprava. V daném případě říká, že nejprve sešlápneme první pedál a tím zvedneme první a třetí list a prošlupem protáhneme útkovou nit jedním směrem, pak sešlápneme druhý pedál a tím zvedneme druhý a čtvrtý list a protáhneme útkovou nit zpět....atd.

 

Jak graficky vyjádříme vzor

 

Návod si rozkreslíme na kostičkový papír nebo si ho převedeme do číselné řady, 4321234321 čteno zprava doleva znamená že

 

o        první nit projde první nitěnkou prvního listu

 

o        druhá nit projde první nitěnkou druhého listu

 

o        třetí nit projde první nitěnkou třetího listu

 

o        čtvrtá nit projde první nitěnkou čtvrtého listu

 

o        pátá nit projde druhou nitěnkou třetího listu

 

o        šestá nit projde druhou nitěnkou druhého listu

 

o        sedmá nit projde druhou nitěnkou prvního listu

 

o        osmá nit projde třetí nitěnkou druhého listu

 

o        devátá nit projde třetí nitěnkou třetího listu

 

o        desátá nit projde druhou nitěnkou čtvrtého listu

 

Graficky vypadá výše popsaný postup takto :

Často používané návody mají svá slovní označení, níže uvedené názvosloví je převzaté z knihy J.Kubáka Domácí tkaní.

hladký

1234   1234   1234
hrotový plynulý 123432   123432   123432
hrotový přerušovaný 12344321   4321234   1234321
lomený - rybina malá 12342143   12342143
lomený - rybina velká 12341234   21   4321   43   12341234
lomený - rybina nepravidelná 12341234   2143   12341234   2143

Návody mohou být nepravidelné, mohou se v různě dlouhých blocích opakovat. Při vymýšlení neobvyklého návodu je třeba zohlednit zdvihy listů, protože se může přihodit, že některá osnovní nit se dostane mimo prošlup a nezúčastní se vůbec tkaní.

 

 

 

Změna velikosti písma

Snížili jsme ceny jehel na plstění a přidali pár nových druhů!

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Cizí měny

  • Koruna česká
  • Euro